Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine 10. lipnja 2019.

Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati 10. lipnja 2019. s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Sesvetama (Grad Zagreb), Savska cesta 84.

Preuzmite dokumente:
01. Odluka Uprave o sazivanju Glavne skupštine
02. Poziv za Glavnu skupštinu
03. Obrazac – Prijava za sudjelovanje
04. Obrazac – Punomoć

Povratak na članke