SPAJANJE DIONICA – OBAVIJEST DIONIČARIMA

Poštovani dioničari,

Glavna skupština društva PEVEC d.d. je 11. ožujka 2019. donijela Odluku o spajanju dionica Društva, kojom je odlučeno da će se spajanje dionica oznake PVCM-R-A provesti prema omjeru spajanja 100:1, odnosno, svakom dioničaru će za 100 dionica spajanjem dionica pripasti jedna Nova dionica koja glasi na ime, nominalnog iznosa 10.000,00 kn. Dioničarima Društva kojima u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica neće pripasti cijeli broj Novih dionica, bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj dionica na prvi sljedeći manji cijeli broj dionica koji je višekratnik broja 100 ili na 0 te istovremeno obračunata i isplaćena naknada za umanjeni broj dionica.

Svakom dioničaru Društva koji na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira na dan 31. siječnja 2019. (dan objave poziva za Glavnu skupštinu) nije imao broj dionica koji je višekratnik broja 100, Društvo je omogućilo da u roku od 12. ožujka 2019. do 1. travnja 2019. (do 16 sati) stekne dionice do potrebne količine, kako bi na dan provedbe spajanja dionica, dioničar ostvario pravo na cijeli broj Novih dionica.

U cilju ostvarivanja prava dioničara da od Društva steknu dionice, SKDD d.d. je u ime i za račun Društva svim dioničarima Društva otpremio Obavijest o provođenju odluke o spajanju dionica.

Društvo je 3. travnja 2019. od investicijskog društva primilo obavijest iz koje je razvidno da su 122 dioničara dostavila urednu dokumentaciju i uplatila novčana sredstva za stjecanje dionica, slijedom čega je Društvo za potrebe pribavljanja dionica od dioničara otpustilo ukupno 5.390 vlastitih dionica uz naknadu za iste dionice u iznosu od 2.085.930,00 kn (387,00 kn po dionici) koja su isplaćena na žiro račun Društva.

Uprava Društva utvrdila je:

– dovoljan broj vlastitih dionica potrebnih za prijenos u korist računa vrijednosnih papira dionica koji su se koristili pravom na pribavljanje od Društva dionica Društva

– dovoljno sredstava za isplatu naknade dioničarima Društva i stjecanje vlastitih dionica,

sve u skladu s Odlukom Glavne skupštine Društva broj GS-8-2018-7 od 27. kolovoza 2018., Statutom Društva i Zakonom o trgovačkim društvima. Na predmetnu odluku Nadzorni odbor dao je suglasnost i utvrdio potpuni tekst Statuta Društva.

Sukladno tome, Društvo je nadležnom sudu podnijelo prijavu za upis smanjenja temeljnog kapitala potrebnog za spajanje dionica te izmjene odredbi Statuta Društva.

Nakon provedbe upisa u sudski registar, Društvo će putem SKDD d.d.:

a) provesti korporativnu akciju spajanja dionica u skladu s Uputom SKDD d.d. u odnosu na dioničare na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u informacijskom sustavu SKDD d.d. na kraju jednog radnog dana prije dana provedbe korporativne akcije spajanja dionica, bile upisane redovne dionice

b) izvršiti isplatu dioničarima ad a) koji na svojim računima neće imati potreban broj dionica (višekratnik broja 100), a kako bi u obračunu spajanja dionica primjenom omjera spajanja dionica dobili cijeli broj Novih dionica. Tim dioničarima bit će na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira umanjen broj dionica na prvi sljedeći niži broj dionica (višekratnik broja 100 ili na 0), obračunata i isplaćena naknada za umanjeni broj dionica primjenom naknade u iznosu od 387,00 kn po jednoj dionici i otpremljen izvještaj o provedenoj isplati.

Na dan izvršenja korporativne akcije, upisuju se novi podaci o dionicama, te se na pozicije vlasnika/nositelja računa upisuje nova obračunata količina dionica.

Društvo će na internetskoj stranici www.pevex.hr obavijestiti dioničare o datumu obračuna spajanja i datumu izvršenja korporativne akcije.

S tim u vezi ističe se, do provedbe korporativne akcije ne postoje zapreke za prijenos dionica s postojećim količinama (djelomično ili potpuno), nominalnog iznosa 100,00 kn, uz napomenu dioničar je samo onaj na čijim su računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira koji se vode u informacijskom sustavu SKDD d.d. upisane redovne dionice (ad a).

Povratak na članke