Opći uvjeti poslovanja za darovne kartice

OPĆI UVJETI


Općim uvjetima poslovanja s Darovnim karticama trgovačko društvo PEVEX d.d. Savska cesta 84, 10360 Zagreb, OIB: 73660371074 (u daljnjem tekstu:
Izdavatelj) utvrđuje prava i obveze Izdavatelja i kupaca (dalje u tekstu: Korisnik) u vezi s korištenjem Darovnih kartica Izdavatelja (dalje u tekstu: Darovna kartica).
Ovi opći uvjeti obvezuju Izdavatelja i svakog Korisnika koji preuzme Darovnu karticu odnosno koji Darovnom karticom kupuje robu na prodajnim mjestima
Izdavatelja.
Objavom ovih Općih uvjeta svaki je Korisnik suglasan i pristaje na navedene uvjete kupovinom Darovne kartice, odnosno korištenjem iste kao sredstvom plaćanja
pri kupnji robe na prodajnim mjestima Izdavatelja.
Prodajna mjesta Izdavatelja definirana su ovim Općim uvjetima.


1. IZGLED KARTICE
Darovna kartica je sredstvo plaćanja u plastičnom obliku.
Izdavatelj je izdaje uz uplatu sredstava koju vrši i čiju visinu određuje Korisnik i u skladu s Općim uvjetima obvezan ju je prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu
koja se prodaje na prodajnim mjestima Izdavatelja.


2. VRIJEDNOSTI DAROVNE KARTICA
Izdavatelj izdaje Darovnu Karticu na kojoj se nalazi najniži mogući iznos uplate od 10,00 kn / 1,33 €.
Korisnik može u svakom trenutku povećati iznos na Darovnoj kartici do 99.999,99 kn / 13.272.28 €.
Darovna Kartica je izdana i postaje sredstvo plaćanja s gotovinskom uplatom, virmanom ili uplatom s jednim od elektronskih sredstava plaćanja koje prima
Izdavatelj.
Kupnja Darovne kartice moguća je uz odgodu plaćanja ili obročnu otplatu do 12 rata.
Uplaćeni iznos na preuzetoj Darovnoj Kartici predstavlja zamjenu jednoga sredstva plaćanja drugim.
Pri kupnji Darovne kartice Korisniku se ne odobravaju popusti.
Darovnu karticu mogu preuzeti fizičke i pravne osobe.
Aktualno stanje na svojoj Darovnoj kartici Korisnik može provjeriti kod djelatnika na svakom prodajnom mjestu Izdavatelja.
Iznos na Darovnoj kartici važeći je 2 godine od datuma uplate iznosa.
Nije moguća isplata već uplaćenog novčanog iznosa na Darovnoj kartici.
Ukupan uplaćen iznos na Darovnoj kartici moguće je koristiti višekratno.
Plaćanjem računa za kupnju trgovačke robe iznos na Darovnoj kartici se umanjuje za iznos cijene kupljene robe.


3. PRODAJNA MJESTA
Prodajna mjesta gdje se Darovne kartice kupuju i u kojima se isključivo mogu koristiti jesu prodajni centri Izdavatelja.


4. PRAVA I OBVEZE IZDAVATELJA
Za Izdavatelja obveza s naslova Darovne kartice nastaje u trenutku kada Korisnik uplati najmanji iznos vrijednosti na Darovnu karticu.
Izdavatelj je obvezan primiti Darovnu karticu kao sredstvo plaćanje robe koju prodaje na svim svojim prodajnim mjestima u Republici Hrvatskoj.
U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja koje onemogućuje korištenje Darovne kartice Izdavatelj nije dužan isplatiti odštetu Korisniku.
Izdavatelj može odbiti Darovnu karticu ako utvrdi da je Darovna kartica krivotvorena ili je njena valjanost istekla ili je kartica tako uništena da je nemoguće utvrditi
njen sadržaj.
Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja kartice pri njezinom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak Darovne kartice niti se može tražiti
poništenje izgubljene/ukradene Darovne kartice.
Za svaki broj Darovne kartice Izdavatelj u svom računalnom sustavu vodi bazu podataka o svim transakcijama koje su bile obavljene Darovnom karticom i koja
omogućava precizan pregled stanja i kretanja uplaćenih sredstava na kartici. Osim vrste i iznosa transakcije zabilježen je i datum i točno vrijeme transakcije te
prodajno mjesto Izdavatelja na kojem je transakcija bila obavljena.
Baza podataka o transakcijama na Darovnim karticama sistemski je zaštićena.
Obveza Izdavatelja Darovne kartice prestaje u trenutku kada Korisnik na prodajnom mjestu Izdavatelja plati robu u cjelokupnom iznosu u vrijednosti Darovne
kartice, istekom valjanosti Darovne kartice ili ako Darovna kartica postane nevažeća zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.


5. PRAVA I OBVEZE KORISNIKA DAROVNE KARTICE
Korisnik može Darovnom karticom plaćati račune za kupnju trgovačke robe iz cjelokupnog asortimana bez ograničenja na bilo kojem prodajnom mjestu
Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.
Plaćanje računa je moguće samo uz fizičko predočenje kartice, a Korisnik se pri tome nije dužan identificirati.
U slučaju kupnje čija je vrijednost viša od vrijednosti iznosa na Darovnoj kartici, Korisnik mora doplatiti razliku. U slučaju kupnje čije je vrijednost niža od
vrijednosti iznosa na Darovnoj Kartici, ostatak vrijednosti je zabilježen u središnjoj bazi podataka i kupac ga može iskoristiti unutar razdoblja trajanja Darovne
kartice.
Korisnik može Darovnu karticu prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se obavlja predajom Darovne kartice. Novi Korisnik predajom Darovne kartice
stječe sva prava koja je imao prethodni Korisnik u skladu s ovim Općim uvjetima.


6. OSTALE ODREDBE
Opći uvjeti poslovanja s Darovnom karticom stupaju na snagu i primjenjuju od dana donošenja i objavljeni su na internetskoj stranici Izdavatelja na adresi www.
pevex.hr
Na Darovnoj kartici nije dopušteno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati, u suprotnom Darovna kartica će se smatrati nevažećom.
Izdavatelj pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta, odnosno ukidanja daljnje prodaje Darovnih kartica u svakom trenutku, uz obvezu omogućavanja Korisnicima
da već kupljene Darovne kartice iskoriste do njihovog roka valjanost.
O svakoj izmjeni Općih uvjeta poslovanja izdavatelj će Korisnika obavijestiti putem internetske stranice www.pevex.hr.
Izmjene Općih uvjeta stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave na navedenoj web stranici Izdavatelja.

 

*Darovna kartica vrijedi samo u PEVEX prodajnim centrima

*Darovna kartica ne vrijedi na pevex.hr stranici

Click&Collect

Preuzmi narudžbu besplatno u jednom od 27 prodajnih centara

36 rata bez kamata i naknada

Ista cijena za sve oblike plaćanja

Brza dostava

Naručeni artikli stižu direktno na tvoju adresu

100% sigurno

Više od 30 godina iskustva i povjerenja