Privatnost i sigurnost

Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju razloge i načine na koji PEVEX d.d. (dalje u tekstu: "PEVEX") obrađuje Vaše osobne podatke.

PEVEX je usmjeren na zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Pročitajte ova Pravila pažljivo kako biste razumjeli razloge i načine prikupljanja i korištenja Vaših osobnih podataka.

PEVEX je voditelj obrade Vaših osobnih podataka. Imamo službenika za zaštitu osobnih podataka i možete nas kontaktirati putem adrese elektroničke pošte: [email protected] ili na adresu: Savska cesta 84, 10360 Sesvete.

Pravne osnove za obradu osobnih podataka i svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog toga što zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili zbog ispunjavanja ugovornih obveza, ili zbog poduzimanja radnji prije sklapanja ugovora ili na temelju naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ako osobne podatke ne možemo obrađivati na temelju navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili na adresu: Savska cesta 84, 10360 Sesvete. Provedeno povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja.

Vaše osobne podatke obrađujemo ako je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i kvalitete pružene usluge kao i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada se registrirate za Pevex program vjernosti, kada kontaktirate našu službu za korisnike elektroničkom porukom ili telefonskim putem, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama itd.).

Osobne podatke u pravilu prikupljamo izravno od Vas kada naručite određene proizvode ili usluge, ispunite određeni obrazac, kada podatke prikupljamo nadzorom (npr. putem video nadzora) ili snimanjem telefonskih poziva upućenih PEVEX kontakt centru, o čemu ćemo vas unaprijed obavijestiti.

Kategorije osobnih podataka

Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao što su ime, prezime, adresa, radi ispunjenja obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: datum rođenja, spol, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije, uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na mrežnoj stranici PEVEXA, prilikom plaćanja u prodajnim centrima ili na mrežnoj stranici PEVEXA, ili kada komunicirate s nama telefonski ili e-poštom, Vašu povijest kupnje PEVEX proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca u našim prodajnim centrima. Kada podatke prikupljamo putem nadzora (npr. preko video nadzora), to radimo u skladu sa zakonskim odredbama ili u opravdanim slučajevima u svrhu zaštite osobne sigurnosti osoba i imovine.

Vaša prava

Vaša prava su sljedeća:

Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje Vaših osobnih podataka, a mi smo ih obvezni izbrisati.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti Vaše osobne podatke, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više prethodno navedenih prava, kontaktirajte PEVEX d.d. na adresu: Savska cesta 84, 10360 Sesvete ili na adresu e-pošte: [email protected] ili pročitajte Pravila privatnosti na mrežnoj stranici ili u našim prodajnim centrima.

Također, ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o Vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni osobni podaci za prethodno navedene svrhe bit će pohranjeni u trajanju potrebnom za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što PEVEX razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni..

Snimljene telefonske razgovore čuvamo 60 dana nakon čega će biti izbrisani.

Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.

Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa, Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

PEVEX će određene osobne podatke čuvati u razdoblju koje propisuje zakon odnosno drugi propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim poslovnim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime PEVEXA. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan prodajnih centara. Dužnost je tih pružatelja usluga, sukladno ugovornim pravima i obvezama, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili uz obvezu da ih primjereno zaštite i smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, poslovni partneri koji pružaju usluge u ime ili za PEVEX mogu Vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s Vašim podacima postupaju primjenjujući posebne sigurnosne mjere u skladu s propisima koji se primjenjuju u Europskoj uniji.

Zapošljavanje u PEVEXU

Za obradu Vaše prijave na natječaj za posao ili Vaše otvorene molbe za posao obrađuju se sljedeći podaci:
1. Ime i prezime
2. Datum rođenja i spol
3. Adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)
4. E-mail adresa
5. Broj telefona i/ili mobitela
6. Činjenica posjedovanja vozačke dozvole i vrste vozila kojima smijete upravljati
7. Podatak jeste li osoba s invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
8. Podaci o školovanju i kompetencijama (završena škola ili fakultet, stručna sprema, zanimanje, položeni stručni ispiti ako se zahtijevaju za određeno radno mjesto, znanja stranih jezika)
9. Podaci o prijašnjim zaposlenjima (naziv poslodavca, radno mjesto, trajanje).

Osobni podaci obrađuju se u svrhu provođenja selekcijskog postupka u natječaju za koji ste se prijavili i/ili prilikom podnošenja otvorene molbe za posao, za evaluaciju Vaše prijave za zapošljavanje, za provjeru Vaših podataka, komunikaciju s Vama tijekom postupka, obradu i odgovor na natječaj za posao ili na otvorenu molbu za posao, za vođenje evidencije o zaprimljenim molbama radi budućih potreba za djelatnicima. U slučaju pozitivnog ishoda Vaše prijave i zapošljavanja u PEVEXU, prikupljeni podaci koristit će se u svrhu zapošljavanja i postati dio Vašeg dosjea zaposlenika.

Pravna osnova za obradu podataka osoba koje se javljaju na natječaj za posao je poduzimanje radnji na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora (članak 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka). Pravna osnova za obradu podataka osoba koje šalju otvorenu molbu za posao u PEVEX je privola ispitanika (članak 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Vaši osobni podaci bit će dostupni onim djelatnicima PEVEXA koji sudjeluju u selekcijskom procesu (djelatnici ljudskih potencijala, osobe nadređene djelatniku za radno mjesto na koje se kandidat prijavio, Upravi te eventualno drugim djelatnicima čije je mišljenje relevantno za donošenje odluke o potencijalnom zapošljavanju) i to za vrijeme za koje natječaj za posao traje i/ili ako ste dostavili otvorenu molbu za posao ili ste dali Vašu suglasnost dok ne povučete Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka, odnosno do opoziva, ali u svakom slučaju najdulje 5 godina.

Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno, ali ako nam niste dali potrebne osobne podatke, neće biti moguće obraditi Vašu prijavu na natječaj i/ili otvorenu molbu.

PEVEX program vjernosti

PEVEX karticu izdaje PEVEX i njezino je vlasništvo. PEVEX kartica izdaje se korisniku besplatno, na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. PEVEX kartica ne obvezuje korisnika na kupnju. Svi članovi PEVEX programa vjernosti su isključivo punoljetne fizičke osobe, u dobi od najmanje 18 godina.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem članstva u PEVEX programu vjernosti u svrhu ostvarenja pogodnosti koje pruža PEVEX kartica. Kako bi bili informirani o pogodnostima PEVEX kartice dostavljam ćemo Vam obavijesti o pogodnostima koje ostvarujete kao član PEVEX programa vjernosti putem adrese e-pošte, sms poruka, newslettera ili pisma. Članove PEVEX programa vjernosti obavještavati ćemo o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama i drugim aktualnim pogodnostima koje mogu ostvariti kao članovi PEVEX programa vjernosti.

Više informacija o PEVEX programu vjernosti možete saznati u obavijestima navedenim pri registraciji u PEVEX program vjernosti.

Kolačići

Zadržat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj mrežnoj stranici i kako ste koristili njezine različite dijelove radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumijeli na koji način korisnici koriste našu mrežnu stranicu.

Kako bi održavali mrežnu stranicu i osigurali njezine funkcionalnosti na očekivanoj razini, PEVEX koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje dostavljamo na Vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati našu mrežnu stranicu i pregledavati rezultate koji su relevantni za Vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje naše mrežne stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Popis kolačića koje prikupljamo za normalni rad web trgovine

 

Informacije o obradi osobnih podataka - Glavna skupština PEVEX d.d.

Click&Collect

Preuzmi narudžbu besplatno u jednom od 29 prodajnih centara

36 rata bez kamata i naknada

Ista cijena za sve oblike plaćanja

Brza dostava

Naručeni artikli stižu direktno na tvoju adresu

100% sigurno

Više od 30 godina iskustva i povjerenja